En de winnaar is… 
Anne Hamelink!!

In de maand mei werd er door #PlayfulPoets een oproep gedaan op de Social Media kanalen van Fontys Hogescholen Pedagogiek. De studenten werden uitgedaagd tot het schrijven van een speels gedicht bij een van de vier geselecteerde foto’s. 

Anne ontving de prijs uit handen van #PlayfulPoet Matté Schroder bij de Fontys Hogeschool in Tilburg. Trots en blij voelde zij zich! 

In gesprek met deze eerstejaars student blijkt dat zij heel creatief is en al langer gedichten schrijft. “Dat past ook heel goed bij de nieuwe vorm van onderwijs die ik volg” zegt Anne. Hiermee doelt zij op het feit dat de studenten zelf eigenaarschap hebben over hun leerproces en zelf mogen bepalen op welke wijze ze hun kennis opdoen. “Het onderwerp ouder-kind relatie is wel een belangrijk thema in het eerste jaar en daar paste dit gedicht heel mooi bij.”

Anne vertelt dat zij altijd vrij open begint met dichten en ze komt dan al schrijvend tot een bepaalde les of moraal. Dat kan een les zijn voor een ander maar ook voor jezelf! Dit gedicht heeft ook een duidelijke visie aan de hand van een gekozen metafoor. 

Het gedicht had Anne al voor een gedeelte geschreven, maar toen ze speelse foto 1 zag in het filmpje was dat direct een match met haar metafoor. 

Het Juryrapport staat gedrukt naast het ingelijste gedicht en luidt als volgt:
“Het winnende gedicht van Anne laat duidelijk zien dat je de lijn van kind moet volgen wanneer je speelt. 
De vorm van het gedicht is speels en het rijmschema is niet simpel of herhalend.
 Anne heeft een mooie boodschap met haar beeldspraak in het gedicht, 
die tevens uitstekend past bij de gekozen foto"

Lees het winnende gedicht hier onder! 


Vliegen

Een vogel vliegt de horizon tegemoet
Laat zich leiden door de kleuren
Denkt niet na over eb of vloed
Geen gevaar te bespeuren

In de looping van het lot
Ontdekken is een spel
Vertrouwen in de vrije val
De vogel vindt zijn weg wel

Soms een steuntje van de wind
Die de richting wijst
De vleugels voor hem optilt
Waarheen de vogel ook reist

In zowel het dal als door hoge bergen
Op zijn eigen tempo gaat hij het redden
Beweegt zijn veren vlot op en neer
Ondersteund door warme wolkenbedden

Wanneer het kind zijn armen spreidt
Houd het dan niet tegen
Om de wereld te ontdekken
En zich in vrijheid te bewegen

– Anne

#PlayfulPoets ©️2021

info@playfulpoets.nl