Afstemmen op de ander kan moeilijk zijn. Want wat is het precies wat je kind wil en leuk vindt? We reageren vanuit ons eigen enthousiasme en slaan daarmee soms de plank mis. Door goed te kijken naar wat je kind doet kun je beter aansluiten op de huidige interesse van jouw kind. Vanuit Floorplay wordt je als ouder bewuster gemaakt dat je gaat kijken, wachten en luisteren naar het spel van je kind zodat je vanuit gedeeld plezier kunt aansluiten.

Yolanda van der Beek – #PlayfulPoets

Mag ik even naast je zitten?

Mag ik even bij je zijn?

Samen kijken naar de auto’s

Alle auto’s op één lijn 

En als alle auto’s rijden

Kleine stappen, niet te snel 

Als ik zachtjes “broem” zal zeggen

Accepteer je dat dan wel?

Langzaam sturen zonder kijken

Maar jouw oren zijn gespitst

Je staat open om te reageren

Zolang jij over het spel beslist

Ik zeg “broem” en jij gaat botsen

Was dat wel wat ik bedoel?

Er is actie en reactie 

Samen plezier; dat is ons doel! 

#PlayfulPoets 2022