We zagen op de groep dat een meisje continue op de plaatjes van haar dagstrook drukte en daarbij een beetje teleurgesteld keek. Toen we een spraakknop aanboden bleek ze helemaal open te gaan. Hierdoor besloten Lotte Wijnen-Reijs en ik dat we een dagstrook met spraak knoppen wilden gaan proberen.

Op de eerste dag ging zij er mee beleven, maar zocht ons nog niet echt op. Maar de tweede dag gebeurde het mooie OC moment: het meisje zat aan tafel en wilde drinken hebben. Ze reikte en wees, maar toen niemand écht reageerde stapte ze van haar stoel en pakte de spraakknop drinken van haar dagstrook. Ze drukte er op en hierdoor ontstond meteen een echte ontmoeting met een betekenis er aan gekoppeld. Laat dat nu precies perfect passen bij onze werkwijze Communiceren met BOB (Beleven, Ontmoeten, Betekenis)!

BOB had een dagstrook 

maar keek er niet naar om.

Hij duwde op de plaatjes

maar hoorde niets:

“Dat is stom!” 

De behandelaar observeerde

dat BOB van geluiden houdt.

Wat als we dit combineren,

met plaatjes van de dag: 

“Dat is goud!” 

De knoppen hangen op de strook

en Bob lijkt er blij mee te zijn.

En op de eerste dag drukt 

Hij zelf op de knoppen:

“Dat is erg fijn” 

Als Bob aan tafel zijn drinken wil hebben,

hoeven wij plots niets uit te leggen

Hij loopt naar de strook en 

pakt de knop van drinken 

Nu kan hij zelf ‘drinken’ zeggen! 

—-

#PlayfulPoets 2023