Voor iedere ouder begint de opvoeding als een onbekende route, die voor de ene kind vanzelf goed verloopt. Maar voor sommige kinderen is die weg niet zo soepel te bewandelen. Als ouder kan je heel makkelijk ‘de weg kwijtraken’ of alleen nog maar de ‘hobbels op de weg’ te zien. Hoe waardevol is het als je door individuele aandacht (bv door een FloorPlay coachingstraject of in gesprekken) die “verdwaalde” ouder de kleine stapjes in de goede richting kan laten inzien. In mijn werk als pedagogisch behandelaar probeer ik continue die ministapjes zichtbaar te maken, te benoemen en te vieren!

Matté Schroder – #PlayfulPoets

Die eerste stappen 

zet je nooit alleen,

een ouder helpt

zijn kind meteen.

Maar er komen hobbels, 

bochten en ook pech;

jouw ontwikkeling is

geen rechte weg!

Waar brengt jouw weg 

je uiteindelijk heen? 

Houd altijd in gedachte: 

ieder stapje is er één! 

Blijf jij in nabijheid en 

volg je steeds de lijn? 

Vier je iedere stap?

Ook al zijn ze soms 

heel klein…

#PlayfulPoets 2022

info@playfulpoets.nl