Elk moment kan een leerzaam spelmoment zijn voor een kind. Vooral als ze zelf de regie hebben in combinatie met plezierige afstemming zal het kind meer initiatieven gaan nemen. En als de ontwikkeling niet vanzelf verloopt is het van belang, zoals in de laatste strofe verwoord wordt, dat je gaat “Oefenen zonder dat jij het voelt”.

Matté Schroder – PlayfulPoet

Voorzichtig zit ik naast je, 

je bent niet op je gemak.

Ik wacht geduldig tot 

ik kort je aandacht pak. 

Jij strekt je vinger en 

wijst naar achter toe. 

Verbazing in je ogen

als ik dat ook echt doe. 

Zo ontstaat ons spelletje

waarbij jij initiatiefrijk bent. 

Je gaat variëren en ik merk

dat jij ‘voor’ en ‘achter’ kent. 

De communicatiecirkels nemen

met een enorme snelheid toe. 

Tijd om jou wat uit te dagen, 

wat als ik dwarser doe? 

Jij wijst duidelijk “die kant op”,

maar ik ga daar niet heen.

Een klein lach van spanning, 

maar reageer je toch meteen. 

Nu zeg je ook: “nee, die kant op”

als beloning beweeg ik adequaat.

Het dwarse uitdagen zorgt er voor

dat jij niet alleen wijst, maar praat.

In dit soort simpele momenten 

bied ik verrijking aan jouw taal.

Oefenen zonder dat jij het voelt, 

is het effectiefst van allemaal!