Met dit korte speelse gedicht willen wij het het belang van bewegen in spel onder de aandacht brengen, en dan vooral het samen bewegen.

Voor sommige kinderen kan dit erg spannend zijn, maar juíst daardoor ook zorgen voor die belangrijke klik in het hier-en-nu. De verassing of onvoorspelbaarheid kan zorgen dat er gedeelde aandacht en betrokkenheid ontstaat.

Omhoog de lucht in
gespannen laat jij het toe
verbind jou met mij

#PlayfulPoets 2023