Tijdens het spelen of in alledaagse situaties komen er momenten voor waarop de basale verbinding tussen ouder en kind onder druk kan komen te staan door bijvoorbeeld frustratie.

Mijlpaal 1 gaat over (zelf)regulatie, maar ook over de interesse in de omgeving. In de methodiek #FloorPlay helpt het als je kijkt naar de mijlpalen om deze verbinding te kunnen herstellen of versterken.

In dit gedicht wordt kort samengevat wat verstaan wordt onder deze mijlpaal bij de #LearningTree

Mijlpaal 1: (Zelf)regulatie en interesse in de omgeving

“Hoe komen prikkels bij je binnen?”
Kun je die al zelfstandig overwinnen?

Het ene kind moet soms nog leren
prikkels in het lijf te reguleren
Het ene kind lukt dat best goed,
een ander weet niet hoe dat moet

“Hoeveel is het kind bij ons?”

Stel steeds deze vraag om te weten
om mijlpaal 1 te kunnen meten
Als het kind nog niet open kan staan,
kun je moeilijk naar mijlpaal 2 toe gaan

“Waar is de aandacht van het kind?”

Door er te zijn, je aanwezigheid te laten voelen
stimuleer je de gedeelde aandachtsdoelen
Is het kind dan kalm en tevree?
Dan kun je verder in mijlpaal 2

#PlayfulPoets ©2021

info@playfulpoets.nl