`Een boog kan niet altijd gespannen staan`, het kan dus zijn om die reden dat een kind afzakt naar zijn comfortzone. Wij als volwassenen vinden deze activiteiten soms niet zinvol of passend bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Toch hebben deze kinderen juist deze momenten nodig om relaxed te worden of bij te komen als ze al hard hebben moeten werken die dag. Gun ze dus die tijd! Echter, té lang in de eigen bubbel blijven kan zorgelijk zijn, dus blijf hier alert op…

Matté Schroder -#PlayfulPoets

Blokjes zet je netjes in een rij: 

“waarom doe je dat precies?”

Stelt het jou misschien gerust?

Wordt je stress hierdoor gesust?

We kijken naar de reden, 

laat ze staan is het advies.

Ook al lijkt het overbodig, 

jij word kalm en voelt je blij.

Is het dan echt zo erg? 

Alle blokjes in een rij? 

#PlayfulPoets 2022

info@playfulpoets.nl