Jij wil de auto nu meteen  

Maar kijkt alleen omlaag

Ik zie de hoop bij mama

“Ik wacht tot hij het vraagt” 

~~~

Jij wil de auto hebben 

Één beweging, steeds genoeg 

Voordat mama jou beloonde 

Omdat je met je lijf het vroeg 

~~~

Wil jij om de auto vragen? 

Maar weet je dan wel hoe? 

Mama mag gaan vertellen

wat jij nu zeggen moet

~~~

Jij wil de auto pakken

Ook na de tiende keer 

Blijft mama steeds herhalen

Zegt ze steeds hetzelfde weer

~~~

Jij wil de auto nu meteen

Mama wacht nog op jouw woord

Maar ook na al die herhaling 

Heb ik “hebben” niet gehoord 

~~~

Verbaal uiten is geen doel

Gedeelde aandacht hebben wel

Zonder praten, mét initiatieven 

Dat is de basis van het spel

~~~

En natuurlijk wil je hem leren praten 

Maar eerst moet die basis stevig zijn

Om dat goed te kunnen begrijpen 

Is de Learning Tree zo fijn 

—-

Wat zijn we toch snel geneigd om te denken dat het praten het belangrijkste onderdeel van communicatie is. Maar dat blijkt niet waar!
 
 De non-verbale initiatieven van een kind zijn vele malen belangrijker om samen in spel te herkennen en op te reageren. Communicatieve voorwaarden zijn een belangrijke basis. 
 Natuurlijk willen we uiteindelijk wel toewerken naar verbale uitingen, maar daarvoor zijn nog zo veel voorwaarden van belang! 
 
Voor ons is praten geen doel, 
communiceren wel!  Wat vindt jij? 
#Playfulpoets ©️2021

info@playfulpoets.nl