Als je samen tijdens het spelen gedeeld plezier hebt probeer dan het juist passend woord of zinnetje te gebruiken. Zo kan je kind het later imiteren of functioneel inzetten om de actie van jou te vragen. 
Zoals in dit gedicht, deze jongen gebruikte het woord “Spring” nadat hij het meerdere keren hoorde tijdens een leuk spelmoment. 


Hij gooit de stippen op de grond 

Eerst in een rijtje en dan in het rond 

Hij gaat zelf een speels idee verzinnen 

Ik kijk en laat het plezier beginnen

~~~

Steeds springt hij naar de volgende stip

Het woord ligt al bijna op jouw lip

Welk woord past bij deze beweging? 

Jij kiest bewust het woordje Spring

~~~

Als je dit woord vaak gaat zeggen

Kan hij het verband gaan leggen 

Even later kijkt hij mama vragend aan

“Hoe moet mama verder gaan?”

~~~

Na iedere sprong even wachten 

En daar gebeurt wat wij al dachten 

Hij wil dat mama een stipje verder ging 

En zegt uit volle borst het woordje 

SPRING!

—-

Video door Matté
#PlayfulPoets ©️2021

info@playfulpoets.nl