In spel is het zeker van belang om door middel van routine en herhaling voorspelbaar en veilig te worden voor het kind. Uiteraard geldt dit voor ieder kind, maar voor kinderen waarbij de ontwikkeling soms anders verloopt geldt dit nog eens extra! 

Zoek altijd eerst de ingang (van de tunnel of bij het kind) en sluit daar dan zo dicht mogelijk bij aan… De kunst is om het plezier in een bepaalde routine te krijgen om vervolgens stapsgewijs uit te kunnen breiden.!

Tunneltje, tunneltje op de grond

Wie kruipt daar lekker in het rond? 

Steeds dezelfde ronde op en neer

Er in, er uit en nog een keer


Hoe kan ik dit spel nu samen maken

Ik besluit het eind te gaan bewaken 

Iedere keer als jij naar binnen gaat

Verschijn ik plots in beeld en praat

“Daar ben jij” met veel plezier

Enkele lach, je kruipt naar hier


De tweede keer herhalen we dit spel

Nu lach je met geluid, heel snel

De derde keer is de link echt gelegd

Je wacht aan het begin tot ik heb gezegd

“Daar ben jij”,
jij komt aangekropen 

“Hier ben ik”,
daar was ik op aan ‘t hopen
—-

#PlayfulPoets ©️2020

info@playfulpoets.nl