W at mij blijft verbazen ieder jaar, dat 

E en dag voor TOS hard nodig is, echt waar! 

ealiseer je eens als je de taal niet snapt?

en vraag ontwijkt zodat je niet dichtklapt? 

eren herkennen van deze stoornis, 

at is wat juist zo belangrijk is. 

os op school wordt nog te weinig herkend  

ok al komt het voor bij zo’n 7 procent

tart met jezelf te laten informeren 

enk goed na en blijf kundig observeren

ls we allen vroegtijdig TOS signaleren

un je een kind een kans om ondersteuning 

    te krijgen bij het leren communiceren!