Speelgoed wat vanzelf rijdt, sterk repetitief karakter heeft, kleurrijk aantrekkelijk is kunnen een erg stimulerende werking hebben op het visuele aspect in spel. Dit kan belemmerend zijn voor een kind. We noemen dit comfortzone activiteiten, waarin het kind zich prettig voelt. We vinden het prima als ze dit doen, maar dat moet natuurlijk niet de gehele dag zo zijn.

Zie jij het symbool voor oneindig ook terug in de afbeelding?

Matté Schroder – PlayfulPoets

Trein rijdt oneindig
wielen draaiend op het spoor
voor visueel comfort